Mindesten for C. F. Feilberg

Velkommen på Arkivet!

Darum Sognearkiv har modtaget penge fra VELUX FONDEN til køb af en ekstra PC og en ny printer.
Begge dele vil hjælpe med at optimere arbejdet med at registrere arkivets materialer i arkiv.dk.
VELUX FONDEN
støtter blandt andet aktive ældre der yder vigtige bidrag til lokalsamfundet.

Velux Fondens logo


ARKIVET HAR ÅBENT NÆSTE GANG:
Arkivet er midlertidigt lukket på grund af Corona-restriktionerne

Lokalarkivet holder åbent:
Hver første onsdag i måneden klokken 19.00 til 21.00
Dog ikke i skoleferier
Arkivet åbner gerne på opfordring!

Du er velkommen til at skrive til os. Så svarer vi så hurtigt som muligt.

Arkivet bor i Darum Kultur- og Fritidscenter


Kan du ikke komme på det fysiske Arkiv, kan du søge i Arkiv.dk: