Darum sognearkiv


Forside


 Guldbrakteater fra Darum. I sommeren 1884 var husmand Eskild Pedersen i færd med at grave tørv i præstegårdens mose »Klinten«.

Han gjorde da et interessant oldtidsfund, som bestod af 13 guldbrakteater, en mundingsring til en sværdskede samt en perle.

Han afleverede fundet til lærer P. J. Nielsen, der gik op til pastor Feilberg med det, og de sørgede for, at det blev sendt til Nationalmuseet, som vurderede det til en værdi af 260 kr.,

og der blev udbetalt en dusør på 40 kr. En brakteat er et ensidigt præget møntlignende hængesmykke fra germansk jernalder (omkr. 6.-7. årh.). Der er fundet godt 300 brakteater i Danmark.

Darumfundet hører til blandt de større samlede fund og er omtalt i adskillige historiske værker.Der er i nutiden fremstillet kopier af i alt fald 3 af Darum-brakteaterne, den ene i guld og to i sølv.

Derfor kan man endnu i dag se kvindelige medborgere bære det gamle interessante smykke.Det vil fremover blive brugt her i bladet som logo for sognearkivets meddelelser og artikler. J. H. R.Samlet fund