P. J. NIELSEN

FRA DARUM SOGN

RIBE HERRED RIBE AMT

(EGET FORLAG)
 

 

INDHOLD

   
  - Forord    
  - Skolevæsenets Historie s.   5  
  - Udskiftning og Selveje s.  30  
  - Præstegaarden s.  37  
  - Darum-Bramminge s.  41   
  - Rentekammer-Resolution s.  42  
  - Tienderne i Darum s.  43  
  - Kirken og Kirkegaarden s.  44  
  - Kirkens Jordegods s.  51  
  - Præster efter Reformationen s.  52  
  - Darum Sognekommune s.  73  
  - Hjemliv, Sæd og Skik s.  87  
  - Forlystelser og Gilder s. 105  
  - Krigstider, Smugleri og Stranding s. 111  
  - Sognefogder og Dannebrogsmænd s. 116  
  - Markmænd og Stodderkonger s. 120  
  - Originaler s. 122  
  - Den nyere Tid s. 126  
  - Biblioteket s. 131  
  - Sandgadens Plantning s. 133  
  - Darum Sogns Sygekasse s. 135  
  - Engvandingen s. 138  
  - Darum-Esbjerg Vejen s. 140  
  - Stormfloder og Havdiger s. 143  
  - Andelsmejeriet s. 148  
  - Købmænd og Brugsforening s. 154  
  - Møllen og Foderstofforeningen s. 159  
  - Forsamlingshus og afholdshotel s. 163  
  - Haandværkere i Darum s. 165  
  - Elektricitetsanlæg s. 168  
  - Udvandring s. 169  
  - Gaardenes Ejere i 125 Aar s. 170  
  - Uddrag af Kommunens Regnskaber s. 172  

Forside

 

Næste afsnit