Darum Sognearkiv

ForsideDarum Sognearkiv  -  ”Fra Darum sogn”

 

P.J. Nielsen (1850 - 1940):
P. Jacobi Nielsen var født i Brixbøl skole i Skads sogn og blev kaldet til førstelærer og degn i Darum i 1873 og virkede i embedet til 1919. Han boede alle årene i degneboligen Feilbergvej 9.

- Fra Darum sogn” (udg. 1925 -  på eget forlag).

-
Hvor ligger gårdene nu?
I ovennævnte bog findes en ”gårdhistorie”, det vil sige alle gårdene i Darum, med angivelse af ejere i perioden 1800-1920, opdelt på de 3 grandelaug i byen samt Lille Darum.
Her er gjort et forsøg på (med nugældende adresser) at stedfæste, hvor gårdene lå dengang (først i 1800-tallet), og hvor de ligger nu (2005), hvis de da stadig findes. 

 Niels Helle Boesen (1876-1949):
N. Helle Boesen var født i gården, der nu har adressen Sviegade 17. Selv ejede han ejendommen, der nu har adressen Håndværksvej 1 og til sit otium byggede han ”Bakkely” - Møllebakken 1.
Ved sin død efterlod han nedennævnte arbejder (ikke udgivet).

- Erindringer om livet i Darum i det 19.  og begyndelsen af det 20. århundrede - herunder hans eget levnedsløb.

-
Optegnelser om Helle-slægten i Darum og omliggende sogne.