Oversigt


 

 Rebslager-Huset i Darum
 Mange slægter i Darum har lært havet og aaen at kende som frygtede naboer. 
 Jeg tænker her pa de sorger, der har været i mange hjem, hvor havet eller åen har krævet menneskeliv. Midt i Darum Nørreby ligger et husmandssted, som har været 
 særlig hårdt ramt. Nærmere betegnet Sviegade nr. 26. I gammel tid, tilbage i 1700-tallet kaldtes det Rebslagerens hus. Den tidligste ejer af huset, jeg har 
 kunnet finde, hed Poul Rebslager, han levede fra 1752 til 1810. I 1812 blev huset overtaget af Chresten Pedersen Rebslager, han var samme år blevet gift 
  med Else Jesdatter - en Darum pige, som var blevet skilt fra sin første mand, kromand Peder Mortensen i Vilslev. Else havde den skæbne to gange at miste sin 
 ægtefælle ved drukneulykker pa Sneum å. Hendes anden mand hjalp ofte sin nabo, den gamle færgemand Anders Christian Huus, som var gammel og svagelig, og i 
 julen 1815 roede han en Darum kone og hendes datter over åen, de skulle besøge konens gamle mor i Allerup (Maren Christensdatter). Ulykken skete på 
 hjemvejen, idet færgebåden kæntrede og alle tre, der var med, druknede: den 56 aarige gardmandsenke Margrethe Lauridsdatter (Gl. Sognevej 15), hendes datter, 
 19-arige Else Thomasdatter (Gl. Sognevej 1) og Chresten Pedersen Rebslager, som blev 40 ar. Hans enke, Else Jesdatter giftede sig året efter med Niels 
 Thomsen. Han har nok ikke virket som rebslager, men tilnavnet Rebslager overtog han dog efter sin forgænger. Thomsen ernærede sig som høker, det vil 
 altså sige, at den ældste kendte købmandsbutik har været I Rebslagerhuset i 1820-erne. Niels Thomsen var sammen med Hans Christensen (kaldet Hans Forpagter) 
   fra Krogsgaard meget interesseret i at få slået en bro over Sneum aa. Hans Christensen ville gerne have nogle kunder fra Darum til sin mølle, og da 
 der ingen købmand var i Allerup, var Niels Thomsen ogsa interesseret i at få en nem forbindelse over Sneum å. De to mænd prøvede at få amtmand Grev 
 Sponneck med på broplanerne. Den 11. januar 1832 har Hans Christensen været i Ribe hos amtmanden, og pa hjemvejen lod han sin kusk køre udenom over Sneum 
 bro, selv gik han til Darum for at fortælle Niels Thomsen om, at amtmanden var ved at være interesseret i broplanerne.

H. P. H. Novrup fortæller I sin bog:En slægts historie" (Varde 1929) følgende:
Det var ud pa eftermiddagen, da Hans Christensen naede Darum, og i mørkningen ville Thomsen sa følge ham ned til åen, der var tillagt med is. Det var rigtig 
nok blevet uvejr, men de mente, at isen var sikker nok. Nogle alestangere, som de mødte, spurgte de, om åen var sikker, hvortil de svarede, at de havde jo 
færdedes på den hele dagen, men der var enkelte våger. Så ved vi ikke mere. Hans Christensen kom ikke hjem den aften, men i Sneum å fandtes ligene bade af Hans 
Christensen og Niels Thomsen. Vejen til Darum og broen over Sneum å blev ikketil noget denne gang. Først 70 år senere blev sagen taget op igen.
Else Jesdatter giftede sig fjerde gang den 28. september 1832 med Morten Vind, en tømrermester fra Tømmerby. Gården er nu i denne slægts eje indtil vor tid, 
idet ejeren indtil 1977 var slusemester Hans Ole Jensen. Else Jesdatter og Morten Vind var hans oldeforældre.
Else Jesdatter havde nær ogsa mistet sin fjerde mand ved drukneulykke. P. J. Nielsen fortæller i bogen "Fra Darum sogn": Den 23. august 1863 kom en stor 
flod. Den nat stod 4 mænd fra Darum by ude pa Ovret ved Sneum ås udløb. Blandt disse var Morten Vind. Han fortalte senere herom:Vi stod Foran et led, og der 
var en tid pa aftenen, da vandet stod os over hofterne, og når vindstødene kom, bruste vandet hen over os. Da mærkede jeg nok, at det kneb for de tre unge mænd 
at holde modet oppe, og sa prøvede jeg at synge for dem. Ved to-tiden om natten var vandet sunket sa meget, at vi havde en lille tør plet at røre os på.
 Farene, vi havde hos os, druknede.
J.Hedegard Rasmussen.