Alsædtægten 1

Ejendomsnr: 4520-1
Matrikelnr: 51 AE
Ejerlav: St. Darum By

Udstykket fra matr 51A Gl Sognevej 3

Ejere eller beboere efter 1688

År Navn på fæstere eller ejere Bemærkninger
2005 Allan Jeppesen & Henriette Jeppesen Jfr Vurderingsfortegnelsen

Dokumenter, billeder m.m. i Darum Sognearkiv

Årstal Bskrivelse

Folketællinger – Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt

Ejere eller beboere med slægtsoplysninger – Kirkebogsuddrag

År Ægteskaber, børn Bemærkninger