Alsædvej 2D

Ejendomsnr: 4704-4
Matrikelnr: 74 G
Ejerlav: St. Darum By

Ejere eller beboere efter 1688

År Navn på fæstere eller ejere Bemærkninger
?
 ?
 
2009 Enevoldsen og Hansen  

Dokumenter, billeder m.m. i Darum Sognearkiv

Årstal Bskrivelse

Folketællinger – Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt

Ejere eller beboere med slægtsoplysninger – Kirkebogsuddrag

År Ægteskaber, børn Bemærkninger