Laurentiusvej 11

Ejd.nr:  5178
Matr.nr:   58 AK
Ejerlav: St Darum sogn

Beboere og ejere

Foto: ?