Vejnavne

Alsædvej
Alsæd,en. (ænyd. d. s.; af IV. al; vel fra ssgr. som Alsædjord, dvs.: hoved – sædejorden; jy. ell. (nu især) foræld.)egl. den form for agerbrug, der bestaar i, at man hvert aar bruger den samme jord til kornavl; oftest om den (nærmest landsbyen liggende) jord, alsædjorden, som aar efter aar bruges til kornavl. se MDL.14.676. Feilb. MøllH.I.62. jf.Moth.A93. (Kilde: www.ordnet.dk)

Alsædtægten
“Dyrkningsmåden i græsmarksbrug var en inddeling i et større antal tægter” – “Græsmarksbrug er et dyrkningssystem i landsbyfællesskabets tid, hvor kun omkring halvdelen af det dyrkede areal blev besået, mens resten hvilede i perioder på normalt 4-5 år. Et fællestræk ved græsmarksbrugene var endvidere, at de enkelte inddelinger af bymarken normalt ikke var indhegnet. Græsmarksbrug forekom i Jylland, fortrinsvis i hedeegne…”
(Kilde: www.wikipedia.dk)

Grønvangstoften
Dette areal er udstykket fra gården Grønvangsgård.

Holmevej
Vejen er opkaldt efter mejeribestyrer Hans Carl Jensen Bonnemann, kaldet Holm
(1866 -1921). Bestyrer af Darum Andelsmejeri 1893-1913. Gift med Mathilde (f. 1867) fra Tjæreborg. Efterfølgende gårdejer i Darum.

Laurentiusvej
Vejen er opkaldt efter sognets ældste bygning – kirken. Kirken stammer fra ca 1250 og så langt tilbage har den sandsynligvis båret navnet Sct. Laurentiuskirken. Den er opkaldt efter helgenen Laurentius, der led martyrdøden ved at blive stegt levende på en rist. Oprindeligt har der stået en figur i eg af martyren Laurentius i Darum Kirke. Den befinder sig i dag på Nationalmuseet i København.

Refshedevej
I ældre tid havde Darum Sogn lyngklædte arealer. Et af disse strakte sig fra Darum Mark ind i området mellem Lille og Store Darum. Dette lyngklædte areal hed Refshede eller Rævshede.

Sandgaden
Navnet forklarer næsten sig selv. Darums jorde blev i 1766 udskiftet. Der resterede et jordstykke på 15 tdr. land, som ingen ville have. Det var simpelthen for sandfyldt. Det en jord, der i dag udgør Sandgaden Plantage og som har lagt navn til vejen.
Se mere om Sandgaden Plantage i Lokalårbogen for Bramming-Egnen 2018.

Vestertoften
Kommunen købte toften fra den ejendom, der har adressen Sviegade 30. Gennem mere end 200 år var det færgemandens boelssted. Mange interessante begivenheder og personer er knyttet til stedet.

Videkærvej
Vejen fører ud til bebyggelsen Videkær huse. En bebyggelse der kan spores tilbage til før 1820. Vejen hed tidligere Præstevej.

Har du kommentarer til vejnavnene? Du er velkommen til at sende en meddelelse: