Film

Video om Franziska Handberg (1866 – 1950):

Kortfilm fra Darum 1950:

Da Ribe-diget blev bygget (1903 – 1913):