Ejere / beboere efter 1688

År

Navn på fæstere / ejere

Kilder / Anmærkninger

 

And Rask Sørensen                                        

Fæster af Kærgård

Htk: 5-2-2-1.

 1729   

Christian Mikkelsen, Øster Melbye

FÆSTEBREV af 18/1-1729.

Fæster efter And Rask Sørensen.

Htk: 5-2-2-1.

Se: Matr. nr. 26.

1734

Niels Jensen, Villebølle

FÆSTEBREV af 12/1-1734.

Fæster halvparten af Chr. Mikkelsens halve gård.

Htk: 2-5-2-2.

1755

Jens Hansen, Darum

FÆSTEBREV af 20/4-1755.

Fæster 4. parten af Niels Jensens gård.

Htk: 2-5-2-2.

1765

Anders Olesen, Darum

FÆSTEBREV af 24/3-1765.

Fæster efter Jens Hansen, som selv beholder 2 skp. hartkorn (Matr. no. 65 bliver skilt fra).

Htk: 2-3-2-1½.

1780

Olle Andersen, Darum

FÆSTEBREV af 20/3-1780.

Fæster efter faderen Anders Olesen.

Htk: 3-0-0-0.

Køber gården ved Kærgård auktionen i 1786.

 

1820-

1850

Jens Olesen, Darum

Matriklen 1844: Gl Matricul, Htk: 3-0-0-0

                          Ny Matricul, Htk: 2-3-0-1½.

En kvart gård.

1860

Christian Nielsen, Øse

Htk: 2-3-0-1½.

1876

Jens Christensen

Udstykket mellem år 1890-1900 (P.J.N.)

1900-

1920

Rasmus Larsen, Darum Mark

(P.J.N.)

1920

Peder Nielsen Lang

 

1933

Aksel Nielsen


1942

Henry W. Christensen


1945

Hans Marius Larsen (Lang)

 

Køber Matr. nr. 31 m.f.

1970

Meldgaard Pedersen

 

1990

Johnny Toxværd

 

?

Henning Nielsen