Ejere / beboere efter 1688

År

Navn på fæstere / ejere

Kilder / Anmærkninger

1872

Rask Pedersen og Anders Sørensen

 

1900

Laurids Andersen

  Laurids Andersen købte hovedparsellen ( 38E ) af Rask Pedersen Sønderbyvej 6, og købte to parseller indtil af Anders Sørensen

1952

Herluf Andersen

Søn af forrige.

1979

Anne og Josefine Andersen

Søstre til forrige og døtre af næstforrige.

1981

Arly og Karen Ann Andersen

 

2005

 Gert Fuglkjær
Betina Djupnes Fuglkjær

Jfr Vurderingsfortegnelsen

2017

Anne-Sofie Marcher