Ejere / beboere efter 1688

År

Navn på fæstere / ejere

Kilder / Anmærkninger

1855

Peder Kjær, Tarm, handelsmand

Jens Helle, Darum, gårdejer

Peder Kjeldsen, Darum, gårdejer

 

Handelsmand Peder Kjær kom til Jens Helle og Peder Kjeldsen i Darum og fortalte, at der stod en ganske god mølle i Albæk ved Skjern, som kunne sælges til en rimelig pris. Møllen blev købt af de tre mænd i fællesskab og blev transporteret til Darum på hestevogn i 1855.

Jens Helle lagde jord til 7 skæpper, for en pris af 800 kr.

Møllegården opførtes nogle år senere på samme jord. Gården bestod af 8 fag til beboelse og 5 fag til stald.

FOTO fra 1864.

 

1856

 

Hans Terkelsen, forpagter af møllen.

I 1860 blev han arrestforvarer på Fanø.

 

1860

 

Ejernes sønner, Peder Kr. Pedersen og Kristen Helle blev bestyrere.

 

1866

Peder K. Pedersen

Han køber Møllen til en pris af 14.800 kr. Men længslen efter at arbejde med jord blev ham for stor, og han byttede mølle og hus med Jep Nielsen Broch og flyttede til Frøsiggård i 1881.

 

1881

Jep Nielsen Broch

 

Det gik godt for Jep N. Broch, men så kom han ulykkeligt af dage. Han blev stanget ihjel af en tyr i Vilslev enge i 1881.

Hans enke og en søn stod for møllen, indtil de i 1897 var nød til at sælge den for en pris af 17.000 kr.

 

1897

Niels Kjær, Spandet

 

Niels Kjær købte Møllen med bygninger og jord, ca. 18 tdr. land for en pris af 17.000 kr.

Han havde på det tidspunkt Jedsted  Mølle i forpagtning og drev begge Møller et årstid, før han flyttede til Darum.

Forretningen blev arbejdet op til en god omsætning. Det endte med, at Niels Kjær lavede et bageri i tre fag, og der måtte ansættes en ældre bagersvend, som rejste fra Esbjerg hver mandag og hjem igen om lørdagen for en ugeløn på 12 kr.

 

1915

Foderstofforening

 

Møllersvend Jørgen Jensen blev bestyrer.

Under 1. verdenskrig blev han indkaldt til sikringsstyrken, så blev Christian Kjær og Jens Konrad Hansen, som var karl ved Niels Kjær i mange år sat til at passe møllen i den tid.

 

1920

Christian Kjær.

 

Den 1. april 1920 overtog Chr. Kjær Møllegården.

 

1924

 

Møller Alfred Larsen, bestyrer, * 8/3-1894,

+ 27/12-1972

 

1959

 

Christian Jensen

 

1965

 

Midt i 1950-erne var der en indsamling i gang for at bevare møllen. Der blev samlet omkring 900 kr. ind. Det var en dråbe i et glas vand, så

Darum Mølle blev solgt til nedbrydning i 1965.

 

1973-1980

Hartvig Høg Pedersen

 

 

Allan Kofoed-Enevoldsen, læge.

Møllegården ligger i dag som en trelænget gård.

2005

Allan Kofoed-Enevoldsen og Tina Hjortshøj Hansen

Jfr Vurderingsfortegnelsen