Ejere / beboere efter 1688

År

Navn på fæstere / ejere

Kilder / Anmærkninger

1688

Hans Frandsen

Hans Nielsen

Htk. 12-0-2-2

1730

Søren Frandsen

Claus Mortensen

Htk. 12-0-2-2

(Søren Frandsen - se Thorsmarkvej 6)

1759

Gunde Eschesen

Htk. 5-3-1-1 / Fæstebrev dateret 1/5-1759

(~m. datter af forrige - Claus Mortensen) 

Køber gården v. kærgårds auktion 25/10-1786.

1801

Claus Gundesen

Ft/1801  (søn af forrige)

1810-20

Kristen Ulv

 

1822

Ole Hansen (Ulv)

(gift med enken efter forrige).

1830-40

Gården blev udflyttet til Breumvej 8, hvor den fik matr nr 34A, mens det gamle stuehus, der blev liggende på sin oprindelige plads i Darum Sønderby, fik matr nr 34B

 

1839

Niels Jensen Vind

Skøde dateret 2. oktober 1839.

1868

Mette Kirstine Jensdatter (?)

Ingeborg Marg. Nielsen (Vind)

 

 

Marie Jepsen (Vind)

(plejedatter hos forrige - Ingeborg Vind)

 

Iver Frederiksen

(plejesøn hos forrige)

 

Arne Helt

 

 

 

 

2005

Kim Vejrup

Jfr. Vurderingsfortegnelsen