Ejere / beboere efter 1688

År

Navn på fæstere / ejere

Kilder / Anmærkninger

1688

Søren Jacobsen

Fæster under Kærgård

Gl. matricul, Htk: 4-5-0-0

Ny matricul, Htk: 4-4-3-2

 

1730

Jacob Sørensen

Htk: 4-4-3-2

 

1722

Hans Jacobsen, Darum.

FÆSTEBREV af 23/10-1722. Fæster den ½ gård efter faderen Jacob Sørensen.

 

1767

Niels Christensen Helle, Vilslev.

FÆSTEBREV af 26/11-1767. Fæster efter  svigerfaderen Hans Jacobsen, Darum.

Htk: 6-0-0-0

Køber gården ved Kærgård auktionen den 25/10-1786 for 1020 Rdl.

 

1801

Chresten Nielsen Helle

 

 

1840

Jens Christensen Helle, Darum.

 

 

1882

Hans Nielsen Jensen Helle, Darum.

 

SKØDE af 23/2-1882. Skøde efter faderen Jens Christensen Helle, Darum. Værdi 21400 kroner.

 

1911

 

Lagt sammen med Matr. no. 48

 

 

Hans Kristensen ( Rask )

 

 

1917

Søren Jensen

 

 

 

Henry Rask Jensen

 

 

2005

Gudrun Rask Jensen

 

1995

 Boe Rask Jensen

Egne oplysninger.