Ejere / beboere efter 1688

År

Navn på fæstere / ejere

Kilder / Anmærkninger

 

 

1688

 

 

Jacob Madsen

 

1676 Jep Pedersen og Jacob Madsen

Htk: 6-5-0-0.

Fæstegård under Kærgård.

Gl. matricul, Htk: 6-0-0-0.

Ny matricul, Htk: 7-2-0-2.

 

1730

Lambert Hansen, Darum

 

Htk: 7-2-0-2.

1732

Jens Lambertsen, Darum

 

FÆSTEBREV af 15/1-1732. Fæster efter faderen Lambert Hansen.

Htk: 7-2-0-2.

Se Matr. nr. 49.

 

1762

Hans Jensen (Lambertsen), St. Darum

 

FÆSTEBREV af 4/9-1762. Fæster halvparten af den gård, som hans fader Jens Lambertsen har haft i fæste.

Htk: 3-5-0-1.

Køber gården ved Kærgårds auktion 1786 for 450 Rdl.

 

1801

Thomas Lauridsen, Allerup

 

FOLKETÆLLINGEN 1801

 

1834

Niels Therkildsen

 

FOLKETÆLLINGEN 1834

Matriklen 1844: Gl. matricul, Htk: 6-3-2-7/8.

                          Ny matricul, Htk: 5-4-0-1/4.                                                

 

1866

Thomas Nielsen (Therkildsen), St. Darum

 

SKØDE af 20/6-1866 efter Niels Therkildsen.

1891

Hans Christian Nielsen Therkildsen

 

SKØDE af 18/5-1891 efter faderen Thomas Nielsen (Therkildsen).

 

(J. Therkildsen) ???

 

 

1900-1910

Karl Vejrup

 

Ejer Matr. nr. 31 sammen med Matr: nr. 49. (J.P.N.)

1910-1920

Mads Jepsen Vejrup

 

(J.P.N.)

1941

Niels Lauridsen

 

 

 

Andreas F. Møller

 

 

2005

Sven Thomsen og Ann Hjort Thomsen

Jfr Vurderingsfortegnelsen