Ejere / beboere  m/slægtsoplysninger (Kb-uddrag)

År

Ægteskaber, børn (hvem - hvornår)

Anmærkninger

1688

Hans Rask

Niels Graversen

 

 

 

Ingvard Nielsen, Darum, + 1722

~ Kirstine Hansdatter

Børn: * 1705 Anne

          * 1707 Karen

          * 1710 Hans

          * 1713 Niels

          * 1715 Thonnes

 

 

1722

Søren Jacobsen, Darum.

~ Kirstine Hansdatter, ~ 2. gang 1722

 

Kirstine Hansdatters søn: Niels Ingvordsen.

 

1741

Niels Ingvordsen

Forældre: Kirstine Hansdatter.

~ Dorthe, * 1716, + 7/10-1772

Børn: * 1747 Ingvord Nielsen

          * 1749 Thomas Nielsen

          * 1753 Søren Nielsen

          * 1758 Anna Kierstine Nielsdatter

         

Niels Ingvordsens stedfader var Søren Jacobsen, St. Darum.

1782

Thomas Nielsen Ingvordsen, Darum,

   * 1749, +1811.

Forældre: Niels Ingvordsen og Dorthe.

~ Margrethe Lauridsdatter, Allerup, ~1783,

   * 1760, + 30/12-1815, fundet den 15/3-1816

   Forældre: Laurids Thomsen, Allerup, og

                    Maren Christensdatter, Allerup

                    * 1730

Børn:  * 1784 Niels Thomsen, + 1784

          * 1786 Dorthe Thomasdatter

          * 1787 Maren Thomasdatter, + inden

                      1811        

          * 1788 Niels Thomsen, + inden 1811

          * 1788 Laust Thomsen, + 1856

          * 1790 Maren Thomasdatter

          * 1794 Ingvort Thomsen, + inden 1811

          * 1798 Anna Margrethe, + inden 1811

          * 1800 Hans Thomsen

    

 

 

 

Margrethe Lauridsdatter druknede ved færgens kæntring i 1815, kl. 3 om eftermiddagen.

Se Matr. nr. 31, 74 og 77.

Afskrift af Dalgas Thomsens afskedstale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Thomsen Ingvordsen, * 1800 og Mette Katrine Knudsdatter, ~ i 1835, * 1805.

Børn: * 1838 Margrethe Hansen

         * 1841 Thomas Hansen

         * 1842 Knud Hansen

Hans Thomsen Ingvordsen tjente hos broderen Laust til sit giftemål i 1835, hvor han købte gården i Sønderby. Se Matr. No. 19.

 

1820

Laust Thomsen Ingvardsen, Darum,

   * 1789, + 1856

Forældre: Thomas Nielsen og Margrethe

                Lauridsdatter, ~1783.

~ 2. gang med Ane Jensdatter, Darum, 1818

   * 1794, + 1863.

 

 

1856

Poul Jepsen, * 1822, + 1900

 

P.J.N:  1873-1874,”… Gårdmand Poul Jepsen, Darum Nørreby, valgtes derefter til formand for Darum Sogneråd. Der havde vel i vacance i præsteembedet en kort tid et par gange en bonde været formand, men Poul Jepsen var den første af bøndernes egen kreds, som fuldt ud beklædte formandsposten… Han begik sig godt det ene år som formand, så var hans valgperiode udløben, og han gik ud af sognerådet for 6 år senere at blive valgt ind igen, og straks atter blive valgt til formand på ny.

Poul Jepsen havde i sine unge dage været skomager, havde så arvet sin gård efter en gammel moster. Han var en af datidens dygtige bønder og skrev ret godt for sig. Besindig og rolig var han af natur og forstod at beherske sig…”.

Billede.

 

Ca.1900

P. Therkildsen

 

 

Ca. 930

Petrus Hansen, * 19/12-1901,

Forældre: Søren Tonnesen Hansen og Margrethe

                 Pedersen, ~ 2/11-1883.

~ Amalie Termansen, + 1994

 

Petrus Hansens broder: Hans Peder Hansen,

* 9/12-1888.

-1988

Olav Boesen

 

 

 

Bent Matinussen