Ejere / beboere efter 1688

År

Navn på fæstere / ejere

Kilder / Anmærkninger

1688

Niels Smed og

Søren Hansen

 

Fæstegård under Kærgård.

Gl. matricul, Htk: 6-5-0-0

Ny matricul, Htk: 5-2-3-1

 

1730

Poul Jørgensen Smed

Htk: 5-2-3-1

 

1744

Niels Christensen Røgter

 

Frastod gården p. g. a. armod, bliver boelsmand 1750.

 

1749

Jens Nielsen, Darum

FÆSTEBREV af 11/12-1749.

Fæster 4. parten  efter Niels Christensen Røgter.

Htk: 2-5-1-2

Køber gården ved Kærgårds auktion 1786.

 

1804

Thomas Jensen Gundersen

 

Bonde og gårdbeboer.

1832

Søren Tonnesen

 

SKØDE af 1/12-1832.

Matriklen 1844: Gl. matricul, Htk: 3-0-0-0

                          Ny matricul, Htk: 2-3-3-1¼.

 

1881

Tonnes Sørensen

 

SKØDE af 31/7-1881.

1903

Søren Henriksen

SKØDE af 5/9-1903.

 

 

Lambert Hansen

Boede der en kort tid i besættelsesårene.

 

1952

Hans Kjems

 

 

1956

Niels Mortensen

 

 

1962

Flemming Boesen

 

 

2005

Flemming Boesen 

Jfr Vurderingsfortegnelsen

2006

Allan Boesen og
Jeanette Østergaard Petersen
- do -