Ejere / beboere efter 1688

År

Navn på fæstere / ejere

Kilder / Anmærkninger

-1896

Peder Kristensen Nielsen Therkildsen

Han byggede gården, der er en udflyttergård fra Darum Nørreby. Lå oprindelig syd fro Sviegade 17 og vest for Gl Sognevej 15. den gamle gård blev nedbrudt og materialerne genbrugt på Darum Mark

1896-1908

Jeppe Christian Sivertsen

Kom fra Råhede i Hviding s.

matr 43q, 36c, 62m, 56n  m fl.

Skøde dat. 27. marts 1896

1908

Jens Helle

Ejede kun gården kort tid.

1909

Søren Sørensen Vejrup

Skøde dat 27/2-1909.

Søren S Vejrup havde solgt sin fødegård - Holmevej 1 (matr nr 49) i Darum  og tog herfra det meste af jorden, der lå bekvemt i forhold til Kløvborg, med sig!

1928

Søren Sørensen Vejrup (junior)

Skøde dat 25. juli 1928.

Søn af forrige.

1964

Kristian Vejrup

Skøde af 27/10-1964.

Søn af forrige.

2005

Kristian Iversen Vejrup

Jfr Vurderingsfortegnelsen