Breumvej 1B

Breumvej 1B

Ejd. nr:   
Matr. nr:     ?? 
Ejerlav:      St Darum by 

Ejere eller beboere efter 1688
År Navn på fæstere / ejere Kilder / Anmærkninger
2005 Jens Anders Helt Jfr Vurderingsfortegnelsen