Links

Danish Family Search
Oversigt over danske amter, herred og sogne med antallet af folketællinger og kirkebøger.
Søgning på tværs af indtastede data fra folketællinger, kirkebøger samt Politiets Registerblade.
Statistikker på alle amter, herred og sogn som viser fordeling på alder, køn, religion, handicap,

Danmark set fra luften

Darums hjemmeside
Hjemmesiden er landsbyens lokale nyhedsmedie.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Esbjerg Byhistoriske Arkiv er en kommunal institution, der varetager arkivfunktionen i Esbjerg Kommune.

FamilySearch
I mere end 100 år har FamilySearch aktivt indsamlet, bevaret og delt genealogiske optegnelser i hele verden.

Historisk Atlas
HistoriskAtlas.dk er et website og en webapp med interaktive kort over Danmark med tusindvis af fortællinger om alt fra fortidsminder og fredede bygninger til slagmarker og slotte. Her finder du fakta, sagn, billeder og referencer.

Lokalarkiver i Danmark
Interaktive kort over Danmark med tusindvis af fortællinger om alt fra fortidsminder og fredede bygninger til slotte. Man finder fakta, sagn, billeder o referencer.

Lokalhistorisk Forening for Bramming-Egnen
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og inspirere til undersøgelser af Bramming-egnens historie i fortid og nutid og at virke for bevarelse af historiske minder og i øvrigt optræde som en kulturel faktor. Formålet er også at udgive Lokalårbogen for Bramming-Egnen

Mediestream
I Mediestream er der fri online adgang for alle til aviser udgivet før 1. januar 1919

Ourtree
Ourtree.dk er et website udviklet af slægtsforskere og programmører i et tæt samarbejde.

Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA)
SLA har siden 1949 samlet langt de fleste lokalarkiver i Danmark i de fælles bestræbelser på at højne kvaliteten i arbejdet med bevaring af vor fælles kulturarv.

Statens Arkiver
Rigsarkivet er tilgængeligt for alle. Samlingerne dokumenterer i ord og billeder vores fælles historie, det danske demokratis og retsvæsens udvikling, store begivenheder og personligheder der har haft historisk betydning, konger og dronninger og helt almindelige danskeres liv og levned gennem tiderne.

Sydvestjyske Arkiver
Sydvestjyske Arkiver er en sammenslutning af ca. 60 lokalhistoriske arkiver, fortrinsvis fra det tidligere Ribe Amt. Foreningen er stiftet i 1979.

Weblager.dk
Weblager.dk samt Filarkiv.dk er et offentlig tilgængeligt digitalt byggesagsarkiv for gamle byggesager, som du kan se for dit hus. Din kommune er oftest tilknyttet en af de to byggesagsarkiver.