Bøger om Darum

P. J. Nielsen: Fra Darum SognFra Darum Sogn
Eget Forlag, 1925
P. Møller Hundebøll: Min far
Forlaget Heureka, 1976
P. Møller Hundebøll: Barndomsminder fra Darum
Forlaget Heurela, 1974
P. Møller Hundebøll: Min bedstes tro og overtro
Forlaget Heureka, 1967
Else Marie Jepsen: Fra en svunden tid
Termansens Boglade, 1972
P. K. Pedersen: Landsbyen Store Darum
Darum Sognearkiv, 1980
Agnethe Therkildsen: Små glimt
Foreningen Danmarks Folkeminder, 1985
Agnethe Therkildsen: Den sommer og den eng så godt kunne sammen
Brøndum, 1982
Darum Sognearkiv: Fra Darum Sogn 1920 – 2010, 2012 (emneregister. pdf – 5 sider)