Billeder

En stor del af arkivets billeder (fotos) er tilgængelige via den nationale base arkiv.dk.

Bryllupsbillede Gl. Darumvej 11 Roehakning