Forside Darumbogen

Fra Darum Sogn: 1920 – 2010

Fra Darum Sogn: 1920 – 2010
291 sider
Udgivet af Darum Sognearkiv, 2012
Bogen kan købes på Darum Sognearkiv
300 kr

Emneregister til bogen (PDF, 5 sider)
Personer nævnt i bogen (PDF, 20 sider)

Forhistorien:
Publikationen tager fat, hvor bogen “Fra Darum Sogn”, skrevet af den gamle degn
Peder J. Nielsen slap i 1925, hvor degnens bog udkom.
Ønsket om en skriftliggjort dokumentation af sognets historie fra 1925 og til nutiden var udtalt.
Der blev gjort adskillige forsøg og endelig i 2010 blev der nedsat et redaktionsudvalg og bogen udkom i 2012.

Redaktionsudvalget siger selv: “Vi har forsøgt at belyse sognets udvikling siden 1920 og i mindre omfang også at medtage områder, hvor der er fremkommet ny viden om tiden før 1920.”

Redaktionen bestod af :
Kristian Bundgård
Jørgen KJær Nielsen
Olav Boesen
Erling Schmidt
Anette og Erik Plesner