Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsen for lokalarkivet:

Olav Boesen (formand), indvalgt af Darum Lokalråd
Birgit Thomsen (kasserer), indvalgt af Darum Idrætsforening
Karen Nielsen, indvalgt af Darum Menighedsråd
Erik Hansen, indvalgt af Haludvalget
Marinus Lundgaard, indvalgt af Darum Lokalråd. Han er arkivets repræsentant i Lokalhistorisk Forening for Bramming-Egnen