Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsen for lokalarkivet:

Lars Jeppe Banke Sørensen, Formand udpeget af Darum Lokalråd
Birgit Thomsen (kasserer), udpeget af Darum Idrætsforening
Karen Nielsen, udpeget af Darum Menighedsråd
Erik Hansen, udpeget af Haludvalget
Marinus Lundgaard, udpeget af Darum Lokalråd