Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsen for lokalarkivet:

Formand indvalgt af Darum Lokalråd (ikke besat pt)
Birgit Thomsen (kasserer), indvalgt af Darum Idrætsforening
Karen Nielsen, indvalgt af Darum Menighedsråd
Erik Hansen, indvalgt af Haludvalget
Marinus Lundgaard, indvalgt af Darum Lokalråd.