Film

Video om Franziska Handberg (1866 – 1950):

Kortfilm fra Darum 1950: