Alsædtægten 1

Ejendomsnr: 4520-1
Matrikelnr: 51 AE
Ejerlav: St. Darum By

Udstykket fra matr 51A Gl Sognevej 3

Beboere og ejere