Alsædtægten 12

Ejendomsnr: 4532-5
Matrikelnr: 51AY
Ejerlav: St. Darum By

Udstykket fra matr 51A  (Gl Sognevej 3)

Ejere eller beboere efter 1688

År Navn på fæstere eller ejere Bemærkninger
2005
Torben Jensen og Elisabeth Petersen Jvnf. Ejendomsfortegnelsen

Dokumenter, billeder m.m. i Darum Sognearkiv

Årstal Bskrivelse

Folketællinger – Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt

Ejere eller beboere med slægtsoplysninger – Kirkebogsuddrag

År Ægteskaber, børn Bemærkninger