Alsædtægten 2

Ejendomsnr: 4522-8
Matrikelnr: 51 AN
Ejerlav: St Darum by

Udstykket fra matr 51A
(Gl Sognevej 3)

Beboere og ejere