Alsædvej 23

Ejendomsnr: 99-2
Matrikelnr: 27 I
Ejerlav: St. Darum By

Ejere og  beboere efter 1688
År Navn på fæstere / ejere Kilder / Anmærkninger
1904 Niels J Helle

Opført med 5 fag og straks solgt.

Udstykket fra Matr nr 27 (Sviegade 17), som da ejedes af Niels J Helle.
1905 Mads Christian Brandt
1907 Hans Thorup 3 fag tilbygget i 1914.
1919 Jacob Winther
1953 Aage Winther
1961 Jacob Gregersen
2005  Kai Ivan Jensen og Birgitte Merete Jensen Jfr Vurderingsfortegnelsen

Dokumenter, billeder m.m. i Darum Sognearkiv

Årstal Bskrivelse

Folketællinger – Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt

Ejere eller beboere med slægtsoplysninger – Kirkebogsuddrag

År Ægteskaber, børn Bemærkninger