Alsædtægten 8

Ejendomsnr: 4528-7
Matrikelnr: 51AU
Ejerlav: St. Darum By

Ejere eller beboere efter 1688

År Navn på fæstere eller ejere Bemærkninger
2005 Lissi Karen Kamilla Hjort Kaas Jvnf. Vurderingsfortegnelsen
2009 A. og I. Nielsen  
2013 Stefan Koop Nielsen  

Dokumenter, billeder m.m. i Darum Sognearkiv

Årstal Bskrivelse

Folketællinger – Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt

Ejere eller beboere med slægtsoplysninger – Kirkebogsuddrag

År Ægteskaber, børn Bemærkninger