Alsædvej 18

Ejendomsnr: 5307-7
Matrikelnr: 27 AO
Ejerlav: St. Darum By

Ejere eller beboere efter 1688

År Navn på fæstere eller ejere Bemærkninger
2005
Kim Pedersen og Vibeke Blæsbjerg Jvnf. Vurderingsfortegnelsen

Dokumenter, billeder m.m. i Darum Sognearkiv

Årstal Bskrivelse

Folketællinger – Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt

Ejere eller beboere med slægtsoplysninger – Kirkebogsuddrag

År Ægteskaber, børn Bemærkninger