Alsædvej 5

Ejendomsnr: 84-4
Matrikelnr: 75 A
Ejerlav: St. Darum By

Ejere og beboere efter 1688

År

Navn på fæstere / ejere

Kilder / Anmærkninger

1688

Niels Andersen Fæster under Frands Hansen i Lille Darum.

1688-matriklen: Ny matricul, Htk.: 0-0-2-1.

Boelsted.

 

   1730 Anders Nielsen

 

1732

Niels Andersen

 

1750

Knud Madsen FÆSTEBREV af 20/2-1750. Fæster bolet efter Niels Andersen, Darum.

Htk.: 0-0-2-1.

 

1777

Anders Mikkelsen, Strandby

 

FÆSTEBREV af 28/12-1777. Fæster boelstedet efter Knud Madsens enke.

Køber boelstedet ved Kærgård auktion den 25/10-1786 for 150 Rdl.

 

1812

Rasmus Nielsen Fogt, Broager

 

1848

Anders Nissen Rasmussen

 

Ca. 1900

Rasmus Nissen

 

Nuværende bygning opført i 1898

1918

Jens Fr. Vedsted

 

1928

Emil Vedsted Søn af forrige, han byttede ejendommen med en ejendom i Vong.

1932-1988

Thomas Hansen

 

 Byttede med Emil Vedsted.

1989

? Edith Øenslchlager ?

1994

Per Stæhr Hansen og Inge-Karina Bjerrum Hansen

 

Dokumenter, billeder m.m. i Darum Sognearkiv

Årstal Bskrivelse
1930- 1945 https://arkiv.dk/vis/4453144
Folketællinger – Darum sogn, Gørding herred, Ribe amt
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
1787

80. fam.

Darum by

Anders Michelsen 47 Gift Mand Husmand og gaar i dagleje
Mette Gjerlofsdatter 42 Gift Kone
Anna Sophie Andersdatter 8 Ugift Deres datter
Kirsten Andersdatter 6 Ugift Deres datter
Grethe Andersdatter 3 Ugift Deres datter
1801

104,

Darum

Anders Michelsen 63 Enke Hus med jord og Markmand
Anna Sophie Andersdatter 22 Ugift Hans datter
Knud Andersen 14 Ugift Hans søn
Karen Andersdatter 9 Ugift Hans datter
1834

79, et boelsted

Nør-grandelaug

Rasmus Fogt?? 56 Gift Skrædder og Boelsmand
Anna Sophie Andersdatter 56 Gift hans Kone
Anders Nissen Rasmussen 21 Ugift deres Søn
1840

87, et boelsted

St Darum bye

Rasmus Nielsen Vagn 62 Gift Boelsmand og Skrædder
Ane Sophie Andersdatter 62 Gift Hans Kone
Anders Nielsen Rasmussen 26 Ugift Deres Søn, Dagleier

 

1845

86, et boelsted

St Darum

Rasmus Nielsen Vogt 67 Gift Boelsmand og skræder Broagger Flensborg
Ane Sophie Andersdatter 67 Gift hans Kone Darum
Anders Nielsen Rasmussen 31 Ugift deres Søn daglejer Darum
1850

81, et hus

Nør-grandelaug

Anders Nissen Rasmussen 37 Ugift Husejer , Daglejer, lever af sin Jordlod Darum Sogn, Ribe Amt
Rasmus Nissen Fogh 72 Enkemand Hans Fader, Aftægtsmand, Skrædder Broager, Slesvig
Mette Marie Rasmussen 41 Ugift Dennes Datter og Husholder Hjortlund. Slesvig
1860

66, et hus

Darum

Anders Nissen Rasmussen 47 Gift Husmand, lever af sin Jordlod Darum Sogn, Ribe Amt
Kirsten Clausen 28 Gift Hans Hustru Tjæreborg Sogn, Ribe Amt
Rasmus Nissen 2 Ugift Deres Søn Darum Sogn, Ribe Amt
Rasmus Nissen 83 Enkemand Husfaderens Fader, af ham forsørges Broager Sogn, Sønderborg Amt

 

1880

90, et sted

Darum

Anders Nissen Rasmussen 67 Gift Husfader, Lever af sin Jordlod Darum Sogn
Kjerstine Rasmussen født Klausen 48 Gift Hans Hustru Tjæreborg Sogn, Ribe Amt
Rasmus Nissen 21 Ugift Deres Søn, Blikkenslager Darum Sogn
Sophus Nissen 12 Ugift Deres Søn Darum Sogn
Ane Kjerstine Sophie Nissen 6 Ugift Deres Datter Darum Sogn
1890
1921
7,
Nørreby
Jens P. Vedsted 1/8 1858 Gift Husfader Landbruger Hunderup
Marie Vedsted 19/4 1865 Gift Husmoder Hostrup
Krestine Vedsted 28/5 1908 Ugift Barn Hunderup
Emil Vedsted 30/12 1909 Ugift Barn Darum Sogn, Ribe Amt

 

Ejere og / beboere m/slægtsoplysninger (KB-uddrag)
År Ægteskaber, børn (hvem – hvornår) Anmærkninger
1688 Niels Andersen

 

   1730 Anders Nielsen

Forældre: Niels Andersen

 

1732 Niels Andersen, * 1702, + 1779

Forældre: Anders Nielsen

~ 1. gang med Daarret (nok Jensdatter),

gift i 1729

~ 2. gang med Bodil Jensdatter, gift i 1733

Børn: * 1734 Jens, + 5/12-1735

* 1737 Eskild

 

 

 

Se Matr.: no. 58.

1750 Knud Madsen, Vilslev, * 1712, + 1772

Børn: * 1742 Johanne

* 1744 Niels

* 1746 Sophia Knudsdatter

* 1748 Mads, + 1749

* 1750 Mads

 

Knud Madsen var fra gård, Matr.: no. 29

 

1777 Anders Mikkelsen, Strandby, * 1740

~ 1. gang med Sophie Knudsdatter, gift 8/11-

1777, * 1746, + 28/5-1778 af svindsot

Forældre: Knud Madsen

~ 2. gang med Mette Gjerlovsdatter,

gift13/11-1778, * 1745

Børn: * 1779 Anna Sophia Andersdatter, 3/8

* 1782 Kirsten Andersdatter , 3/5

* 1784 Margrethe Andersdatter, 25/7

* 1787 Knud Andersen

* 1792 Karen Andersen

 

1812 Rasmus Nielsen Fogt, Broager, skrædder,

* 1778.

~ Anna Sophia Andersdatter, Darum, gift i

1812, * 3/8-1779

Forældre: Anders Mikkelsen og Mette

Gjelovsdatter

Børn: * 1814 Anders Nielsen Rasmussen

 

1848 Anders Nissen Rasmussen, * 21/3-1813

Forældre. Rasmus Fogt og Anna Sophia

Andersdatter

~ Kirsten Klausen, Tjæreborg, gift i 1857,

* 1833

 

 

Se Matr.: no. 117, døde der
1900 Rasmus Nissen, * 5/11-1857

~ Ane Marie, gift i 1884

 

1918 Jens Fr. Vedsted

 

1952 Thomas Hansen, * 27/5-1903, + 1988

 

 

Ejere eller beboere med slægtsoplysninger – Kirkebogsuddrag

År Ægteskaber, børn Bemærkninger