Alsædvej 2E

Ejendomsnr: 4742-5
Matrikelnr: 74 F
Ejerlav: St. Darum By

Ejere eller beboere efter 1688

År Navn på fæstere eller ejere Bemærkninger
2005
Anna Marie Høgh Degnbol Jvnf. Vurderingsfortegnelsem

Dokumenter, billeder m.m. i Darum Sognearkiv

Årstal Bskrivelse

Folketællinger – Darum Sogn, Gørding Herred, Ribe Amt

Ejere eller beboere med slægtsoplysninger – Kirkebogsuddrag

År Ægteskaber, børn Bemærkninger