Breumvej 10

Ejd.nr:    3161-8
Matr.nr:     14 C
Ejerlav:      St Darum by

Ejendommen er opført på jord fra matr nr. 14 i 1844-matriklen
Se Sønderbyvej 14

Beboere og ejere
Folketælling
Kirkebog

Foto: John Pavia, 2006