Breumvej 12

Breumvej 12

Ejd.nr:    3147-2
Matr.nr:     34 C  m fl
Ejerlav:      St Darum by

Tidligere Rønager
Nu Rønhavegård I/S
Nyt stuehus i 2008

Beboere og ejere

Folketælling

Kirkebog

Foto: John Pavia, (u. å.)