Breumvej 14

Ejd.nr:    3155-3
Matr.nr:     13 H   m fl
Ejerlav:      St Darum by

Opført i sidste halvdel af 1800-tallet på ‘Spindkrog Agre’
Udstykket fra matr nr. 13 i 1844-matriklen
Se Thorsmarkvej 6

Beboere og ejendomme
Folketælling
Kirkebog