Breumvej 6

Ejd.nr:    3176-6
Matr.nr:     18 AB
Ejerlav:      St Darum by

Opført 1931 – som beboelse til det nyetablerede cementstøberi sammesteds

Ejere og beboere
Kirkebog

Se billeder i arkiv.dk

Foto: John Pavia, 2005