Dalshøjvej 4

Ejd.nr:    1948-0
Matr.nr:     2 B
Ejerlav:      Ll Darum by

“Østervang” opført 1916-19
Udstykket fra matr nr. 2 i Ll Darum
Ll Darumvej 19

Beboere og ejere
Folketælling
Kirkebog

Foto: John Pavia, 2006