Feilbergvej 15

Ejd.nr:    2518-9
Matr.nr:     1 A   m fl
Ejerlav:      St Darum by

Darum præstegård set fra gårdspladsen
Dele af bygningen er fra 1721, hvor præstegården blev genopført efter brand

Beboere og ejere

Foto: John Pavia, 2005
Se flere billeder i arkiv.dk