Feilbergvej 24

Ejd.nr…..:    2521-9
Matr.nr..:     9 A
Ejerlav..:      St Darum by

Darum gamle skole/degnebolig. Dele af bygningen fra 1791 (indridset i mursten)
Skole indtil 1868, herefter degnebolig

Beboere og ejere

Foto: John Pavia, 2005
Se flere billeder i arkiv.dk