Feilbergvej 4

Ejd.nr:    4524-4
Matr.nr:    51 AO
Ejerlav:      St Darum by

Udstykket fra matr 51A (Gl Sognevej 3)

Beboere og ejere

Foto: John Pavia, 2005