Gl. Sognevej 5B

Ejd.nr:    602-8
Matr.nr:     67 N
Ejerlav:      St Darum by

Beboere og ejere

Foto: John Pavia, 2005