Håndværksvej 1

Ejd.nr:    2394-1
Matr.nr:     53 O
Ejerlav:      St Darum by

Beboere og ejere

Foto: John Pavia, 2006