Håndværksvej 3A

Ejd.nr:    5176-7
Matr.nr:     53 AV
Ejerlav:      St Darum by

Beboere og ejere

Foto: John Pavia, 2006