Håndværksvej 7

Ejd.nr:    5492-8
Matr.nr:     53 AZ
Ejerlav:      St Darum by

Beboere og ejere

Foto: John Pavia, 2006