Kløvborgvej 1

Ejd.nr:    664-8
Matr.nr:     53 AM
Ejerlav:      St Darum by

Beboere og ejere

Foto: John Pavia, 2005