Kløvborgvej 6

Ejd.nr:    3145-6
Matr.nr:     1 H   m fl
Ejerlav:      St Darum by

“Højvang”  – opført omkr. 1880
 

Beboere og ejere

Kirkebog

Foto: John Pavia, 2006