Thorsmarkvej 11

Ejd.nr:    3393-9
Matr.nr:     45 L
Ejerlav:      St Darum by

Matr nr 45 i 1844-matriklen. Ejendommen er udflyttet til Vesterbyvej 16.

Beboere og ejere
Folketælling
Kirkebog

Foto: John Pavia, 2005
Se ældre billeder i arkiv.dk

Den 4. juni 1976 døde en af sognets markante skikkelser, fhv. gårdejer Hans Peder Hansen, 84 år gammel. Kort før sin død indtalte han på bånd en beskrivelse af sin gamle fødegård, som hans far, Lambert Hansen, havde nedskrevet i 1934. Familien har velvilligt givet os lov til at afskrive dette bånd, som for eftertiden vil være at finde i sognearkivet.