Thorsmarkvej 7

Ejd.nr:    3171-5
Matr.nr:     29 B  m fl
Ejerlav:      St Darum by

Er udstykket fra matr nr 29 i 1844-matriklen (Vesterbyvej 10)

Beboere og ejere
Folketælling
Kirkebog

Foto: John Pavia, 2012
Se ældre billeder på arkiv.dk